Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

ACT – en utveckling av Kognitiv terapi

Som komplement och alternativ till Kognitiv terapi har vi tagit in ACT som behandlingsform. ACT (Acceptance and Commitment Therapy, förkortningen uttalas som det engelska ordet act) är en direkt vidareutveckling av beteendeterapi.

ACT bygger på exponering (att utsätta sig för situationer, minnen etc) och beteendeaktivering (att välja ett annat sätt att handla). Namnet säger vad metoden bygger på: Börja där du är (Acceptance) och gå dit du vill (Commitment). Det handlar om konsten att tänka och att hantera det som känns inom oss.

Vi har arbetat med ACT i många behandlingar sedan 2003 och har sett mycket lyckade resultat.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23