Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Det här gör vi för försäkringsbolag

Rehabilitering

Idag är de flesta anställda inom den privata sektorn sjukförsäkrade genom sina arbetsgivare – en garanti för att personal som är i behov av vård kommer åter i arbete så snabbt som möjligt. Vi utför rehabiliteringsuppdrag på uppdrag av försäkringsbolag. Med kognitiv terapi kommer patienterna i många fall snabbt åter i arbete – på den egna arbetsplatsen eller i en ny roll. Och ju snabbare, desto bättre – för alla parter.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23