Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Fördelarna med Kognitiv terapi

KBT skiljer sig från andra terapiformer på flera sätt.

Vi ser framåt, inte bakåt

I många terapiformer går man bakåt i tiden och försöker finna orsaken till de aktuella problemen. Vi ser framåt istället – hur känner du i olika situationer, vad består känslan i, hur blir det om du försöker tänka på ett annat sätt. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu – sociala färdighetsbrister, feltolkning av den egna kroppens signaler, "vad är det värsta som kan hända" etc.

Behandlingstiden är kort

Många andra terapiformer innebär besök en eller flera gånger i veckan under en lång tid, ibland i flera år. En KBT-behandling innebär i de flesta fall korttidsterapi med fem till tjugo träffar.

En person eller flera

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT omfattar både en persons problem (individuell terapi) och behandling av flera (t ex familjeterapi och inom företag och organisationer). Terapiformen fungerar för både vuxna och barn.

KBT ger resultat

Det är idag vetenskapligt konstaterat att kognitiv terapi ger det bästa resultatet vid ångestsyndrom. Behandlingsformen har i studier påvisat stora framgångar och uppnått mycket goda bestående resultat på panikångest, fobiskt undvikande och nedstämdhet. Vi har genom åren sett ett mycket stort antal personer få ett helt nytt liv, som de före behandlingen inte trodde vara möjligt.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23