Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Det här gör vi för privata företag

Coaching

Nyblivna chefer i företag brukar genomgå ledarutbildningar av olika slag. Ofta befordras personer som är duktiga inom sitt fackområde till chef och möter då nya arbetsuppgifter i form av personal- och ledningsfrågor där man inte har de verktyg som behövs. Detta är en vanlig anledning till överbelastning i arbetet. Vi stöder ledare i deras personliga utveckling genom att komplettera ledarutbildningar med individuell hjälp inom olika områden.

Kognitiv terapi för anställda

På uppdrag av företags personalavdelningar eller via företagshälsovården ger vi anställda med olika typer av problem stöd och hjälp i form av kognitiv terapi. Detta förebygger sjukskrivningar och stärker individer i deras arbetsvardag.

Kortutbildning

Vi ger kortare kurser för företag både när det gäller att lösa personalproblem effektivare (t ex metoder och struktur vid enskilda samtal) och att förebygga uppkomsten av problem (t ex med hjälp av ångesthantering och stresshantering).

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23