Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Det här gör vi för privatpersoner

Många människor genomgår någon eller några gånger i livet faser av nedstämdhet och relationsproblem. För många är stödsamtal i någon form en god hjälp. Med hjälp av kognitiv terapi hjälper vi individer och familjer att snabbt få vardagen att fungera igen.

Familjeterapi

I dagens samhälle med omvärldens krav från alla håll och egna förväntningar utsätts familjerelationen för stora påfrestningar. Med hjälp av konstruktiva samtal på en kognitiv grund bidrar vi till att nya vägar upptäcks och relationen fungerar bättre.

Individuell terapi

Privatpersoner som kommer till oss lider ofta av någon form av fobi, tvångstankar, depressioner etc. Olika former av ångest och fobier är ett stort handikapp i arbete och privatliv. Med hjälp av kognitiv terapi arbetar vi tillsammans mot uppsatta mål och når snabbt mycket bra resultat.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23